Cụm Server Phục Hưng | TEST: 12/02 - OPEN: 14/02

HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH - DARK RAVEN

Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn quạ tinh (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 96 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 2 Ngọc Tâm Linh
  • + 2 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 14171] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 3765] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 7342] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 51939] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 4885] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 2948] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 3337] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 4883] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 3305] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 3742] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 3682] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 4210] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 4052] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 5072] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 5566] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 5150] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 6393] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 5497] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 4569] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 13746] 01-05-2016